Summer Practice
   
YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN
TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR

 
       
  1.) Zorunlu Staj Formu 2 nüsha olarak hazırlanıp staj yapılacak kuruma onaylatılır.
Zorunlu Staj Formunu buradan indirebilirsiniz.
 
       
  2.) Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları ile birlikte Staj Başarı Belgesi (3 adet) ve Staj Raporu Ön Sayfası doldurulup bölüm öğrenci işlerine onaylatılır.
Staj Başarı Belgeleri ve Staj Raporu Ön Sayfasını buradan indirebilirsiniz.
 
       
  3.) Tüm belgeler bölüm tarafından onaylandıktan sonra Zorunlu Staj Formları fakülte öğrenci işlerine 1 adet resimle birlikte götürülür ve Sigorta Giriş Belgesi alınır. Zorunlu staj formlarından biri fakülte öğrenci işlerine, diğeri bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.  
       
  4.) Fakülte öğrenci işlerinden alınan Sigorta Giriş Belgesi ile daha önce bölüm öğrenci işlerine onaylatılan 3 adet staj başarı formu staj yapılacak kuruma teslim edilir. Staj raporu ön sayfası, rapor yazımında kullanılmak üzere saklanır.  
       
  5.) Staj bitiminde kurum tarafından doldurulan başarı formlarından ikisi (Bölüm ve Öğrenci İşleri kopyaları) kapalı zarfta öğrenciye teslim edilir ya da bölüm öğrenci işlerine postalanır.  
       
  6.) Yaz Stajı Rehberinde belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan Staj Raporu, takip eden dönem içerisinde ilan edilen tarihe kadar bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.
Staj başarı belgelerini kapalı zarfta teslim alan öğrenciler staj raporuyla birlikte bu zarfı da teslim ederler.
Yaz Stajı Rehberini buradan indirebilirsiniz.
 
       
       
   
   

 

G.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
06570 Maltepe/ANKARA
©2012