SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS

 

SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) NEDİR ?

Elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini yada birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına yada kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerine SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS denir. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası hükümleri uyarınca, serbest mühendislik hizmeti yapan mühendisler Odalarından serbest çalıştıklarına dair belge almak zorundadır.  

 

SMM’LER NE İŞ YAPAR?

 • Etüd  ve Yapılabilirlik Hizmetleri.
 • Proje Hizmetleri.
 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri.
 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri.
 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri.
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.
 • Deneme İşletmesi, Kontrol ve Kabul Hizmetleri.
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri.
 • Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri).

 

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Elektrik/Elektronik hizmetleri üreten üyelerine 2 farklı belge düzenlemektedir.
Elektrik 1 kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesisleri.
Elektrik 1 kV Altı Tesisler: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesisleri.

 

EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre:

 • Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine; Elektrik 1 kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler SMM Belgesi,
 • Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındaki Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerine; Elektrik 1 kV Altı Tesisler SMM Belgesi,
 • Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin  Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; Mühendisin transcriptinde  "YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ", "ELEKTRİK MAKİNALARI", "ELEKTRİK TESİSLERİ (KORUMA, ÜRETİM, İLETİM, DAĞITIM‘dan biri) " derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘ne Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.
   

 

background image