Yaz Stajı

staj_20_07_23_tr-1 

   
YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN
TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR
 
       
  1.)

Zorunlu Staj Formu 2 nüsha olarak hazırlanıp staj yapılacak kuruma onaylatılır.
EK 1-STAJ/İŞYERİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE KABUL FORMU nu buradan indirebilirsiniz.

EK 2-STAJ/İŞYERİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU nu buradan indirebilirsiniz.

 
       
  2.) Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları ile birlikte Staj Başarı Belgesi (3 adet) ve Staj Raporu Ön Sayfası doldurulup bölüm öğrenci işlerine onaylatılır.
Staj Başarı Belgeleri ve Staj Raporu Ön Sayfasını buradan indirebilirsiniz.
 
       
  3.) Tüm belgeler bölüm tarafından onaylandıktan sonra Zorunlu Staj Formları fakülte öğrenci işlerine 1 adet resimle birlikte götürülür ve Sigorta Giriş Belgesi alınır. Zorunlu staj formlarından biri fakülte öğrenci işlerine, diğeri bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.  
       
  4.) Fakülte öğrenci işlerinden alınan Sigorta Giriş Belgesi ile daha önce bölüm öğrenci işlerine onaylatılan 3 adet staj başarı formu staj yapılacak kuruma teslim edilir. Staj raporu ön sayfası, rapor yazımında kullanılmak üzere saklanır.  
       
  5.) Staj bitiminde kurum tarafından doldurulan başarı formlarından ikisi (Bölüm ve Öğrenci İşleri kopyaları) kapalı zarfta öğrenciye teslim edilir ya da bölüm öğrenci işlerine postalanır.  
       
  6.)

Staj Esas ve Usullerinde belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan Staj Raporu, stajı takip eden dönem için Akademik takvimde derslerin başlangıcından itibaren 20(yirmi) işgünü içerisinde Bölüm Öğrenci işlerine imza karşılığında teslim ederler.
Staj başarı belgelerini kapalı zarfta teslim alan öğrenciler staj raporuyla birlikte bu zarfı da teslim ederler.

Staj Esas ve Usulleri
 
  7.)

Stajların Değerlendirilmesi

 1. Öğrencilerin stajları ile ilgili rapor ve belgeler komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından staj değerlendirme kriterleri (EEM200,EEM300) dikkate alınarak incelenir. Eğer staj rapor ve belgelerinde bir eksiklik varsa eksikliğin giderilmesi için öğrenciye 10 iş günü ek süre verilir.
 2. Öğrenciler yapmış oldukları stajla ilgili 10 dakikalık bir sunum hazırlayacaktır.
 3. Öğretim elemanı staj raporu, staj başarı belgesi ve sunum üzerinden öğrencinin stajını değerlendirir.
 4. Staj raporlarına ait değerlendirme puanları komisyon tarafından ilan edilir.
 5. İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak itirazlar komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
 6. Değerlendirme puanları aşağıdaki tablo dikkate alınarak başarı notuna dönüştürülür.
  • AA:    90-100
  • BA:    85-89
  • BB:    80-84
  • CB:    75-79
  • CC:    70-74
  • DC:    60-69
  • DD:    50-59
  • FD:    40-49
  • FF:    00-39
  • G:    Staj raporunun teslim edilmemesi
 7. Kesinleşmiş staj başarı notları öğrenci bilgi sistemine rektörlükçe ilan edilen tarihler arasında girilir.

Stajı yetersiz görülen, çağrıldığı halde görüşmeye gelmeyen veya başarısız olduğuna karar verilen öğrenciler yeniden staj yapmak zorundadırlar.

 
  8.)

Staj Dosyası Örnek formunu indirebilirsiniz.

 

 
 G.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
06570 Maltepe/ANKARA
©2012
 

background image