Lisansüstü Dersler

Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.
 
Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden krediden oluşur.

 

Türkçe lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler İngilizce lisansüstü programından ders alabilirler. İngilizce lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Türkçe lisansüstü programından ders almasına izin verilmemektedir.

 

Zorunlu Dersler

Türkçe Program Yüksek Lisans Zorunlu Ders

EM5011 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler

Türkçe Program Doktora Zorunlu Ders

EM6021 Mühendislikte Doğrusal Sistem Teorisi

 

İngilizce Program Yüksek Lisans Zorunlu Ders

EEE5011 Mathematical Methods in Electrical Engineering

İngilizce Program Doktora Zorunlu Ders

EEE6021 Linear System Theory in Engineering

 

Türkçe Lisansüstü Programındaki Yüksek Lisans Dersleri (Türkçe)

Türkçe Lisansüstü Programındaki Doktora Dersleri (Türkçe)

İngilizce Lisansüstü Programındaki Yüksek Lisans Dersleri (İngilizce)

İngilizce Lisansüstü Programındaki Doktora Dersleri (İngilizce)

background image