Akreditasyon

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans programı MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

 

 

ÖZGÖREV

 

“Elektrik Elektronik Mühendisi, Elektrik-Elektronik mühendisliği disiplininde eleman ve sistem tasarımı yapabilen, bu tasarımları gerçekleştirebilen, geliştirebilen, işletim sorunlarını çözümleyebilen, kendi alanında yeni gelişmeleri takip edebilen, bilgi birikimini ve deneyimlerini toplum yararına kullanabilen bireylerdir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine bu nitelikleri kazandırabilecek, onları hem profesyonel iş yaşamına hem de lisans üstü çalışmalara hazırlayacak bir lisans programı sağlamayı görev olarak bilmektedir.”

 

EĞİTİM AMAÇLARI

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans programı, mezunlarına, küreselleşen dünyada hızla değişen çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmelerine yardım edecek ve üzerine başarılı bir kariyer kurabilecekleri sağlam bir altyapı kazandıracak biçimde yapılandırılmıştır. EEM Bölümü lisans programının amacı, hem bireysel çalışmaya hem de grup çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek onları aşağıda sıralanan aktivitelerde bulunmaya hazırlamaktır:

  1. Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ulusal veya uluslararası sanayi kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında ve akademide, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistem yazılımı gibi alanlarda araştırma, geliştirme, üretim, eğitim-öğretim, kalite kontrol, projelendirme, teknik pazarlama birimlerinde çalışmak ve zamanla birimlerinde lider veya yönetici konumuna gelmek.
  2. Lisansüstü çalışmalar yaparak ve kendi çalışmaları ile veya kısa kurslar, atölye çalışmaları, uzaktan eğitim kursları gibi yaşam boyu öğrenme etkinliklerinde bulunarak değişen koşullara kendilerini uyarlamak ve geliştirmek.
  3. Kendi işletmelerini kurmak veya bir ortaklığın içinde yer almak.