SMM - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
SMM

 

 

ELEKTRİK 1 kV. ÜSTÜ  ve 1 kV. ALTI TESİSLER SMM YETKİ BELGESİ DERSLERİ

 
 

SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS (SMM) NEDİR ?

Elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçını Elektrik Mühendisleri Odasına kayıt ve tescilini yaptırarak, ücreti karşılığında, kendi hesabına ya da kamu kurum ve kuruluşları dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeri bir bağlantı içinde yapan elektrik ve/veya elektronik, bilgisayar, biyomedikal mühendisleri ile yüksek mühendislerine SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİS denir. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası hükümleri uyarınca, serbest mühendislik hizmeti yapan mühendisler Odalarından serbest çalıştıklarına dair belge almak zorundadır.  

 

 

 

SMM’LER NE İŞ YAPAR?

 • Etüd  ve Yapılabilirlik Hizmetleri.
 • Proje Hizmetleri.
 • Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri.
 • İhale Dosyası ve Keşif-Şartname Düzenleme Hizmetleri.
 • Mesleki Kontrollük Hizmetleri.
 • Teknik Uygulama Sorumluluğu
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hizmetleri.
 • Deneme İşletmesi, Kontrol ve Kabul Hizmetleri.
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri.
 • Danışmanlık Hizmetleri (müşavirlik hizmetleri)
 
 

32. DÖNEM GENEL DUYURU            

1.) YÖK’ün kararı gereği lisans eğitiminin olduğu, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere her iki dönemde, SMM kurslarımız açılmaktadır. Eğitim şekli, mevcut pandemi durumunun seyrine göre, yüz yüze veya uzaktan olabilecektir.  Gazi Üniversitesi güz döneminde, lisans derslerinin başlayacağı hafta henüz ilan edilmemiştir ama lisans eğitiminin başlayacağı hafta, SMM kursuna da başlanacaktır.

2.) Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik Mühendisliği Opsiyonu ‘Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi alabilmek için gerekli öncelikle aşağıda belirtilen dersleri açacaktır,    

 • Yüksek Gerilim Tekniği
 • Güç Sistem Analizi (Elektrik Tesisleri)
 • Elektrik Makinaları           

3.) Dersler 20 kişilik gruplar halinde planlanmıştır.                                            

4.) 32. Dönem SMM ku­rsunun, ilk toplantıs­ı, Gazi Üniver­sitesi Mühendislik Fa­kültesi Elektrik Elek­tronik Mühendisliği B­ölümü Toplantı Odasın­da yapılacaktır. Bu t­oplantıda, ders saatl­eri kararlaştırılacak­tır..                   

5.) Her ders 45 saat olacaktır. Tüm dersler, Gazi Üniversitesi, Maltepe Kampüsü, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünde verilecektir.       

6.) Başvurular; Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Hesabına ücret yatırıldıktan sonra Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına ait e-mail adreslerine Başvuru Formunu göndererek yapılabilir.        

 
  

İletişim

Gazi Üni. Mühendislik Fak.: 0-312-582 33 30,
Gazi Üni. Sürekli Eğitim Merkezi: http://gazisem.gazi.edu.tr/
 
stezcan@gazi.edu.tr ( Sorularınız için stezcan@gazi.edu.tr 'ye e-mail atınız.)
 
 

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.              

7.) Dersler,

• Prof. Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU (Ph.D. University of Wales College of Cardiff, Great Britain)

• Dr.Öğr. Üyesi Süleyman S. TEZCAN (Ph.D. Gazi Üniversitesi)

tarafından verilecektir.

8.) Ödemeler, ders başına 700-TL olup;

Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,

Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesinde bulunan hesaba Şubelerden veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla  Havale ve Eft şeklinde internet üzerinden yapılabilir. Bankamatiklerden ödeme yapılamamaktadır.

                      ŞUBE NO: 1294

                      HESAP NO: 06000165

                      IBAN : TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65

Banka dekontuna “Kurs bedeli, 1/2/3 ders ücreti ” şeklinde açıklama yazdırılması gerekmektedir.

Ödeme sonrası Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından  istenilen isim/firmaya fatura kestirilebilir.                        

Detaylar ve ilave bilgiler Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliğinden / Gazi üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi alınabilir.

                                 

"Elektrik 1 kV. Üstü ve 1 kV. Altı Tesisler SMM Belgesi" hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.