Duyurular
Hem yüksek lisans hem de doktora öğrencilerinin tez çalışması dışında en az 60 AKTS'yi
  • Bir zorunlu ders (Yüksek lisans için "Elektrik Mühendisliğinde Matematik Yöntemler", Doktora için "Mühendislikte Doğrusal Sistem Teorisi")
  • "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersi
  • Tez hazırlık dersi
  • Seminer dersi
  • ve seçmeli dersler
ile alması gerekmektedir. Bunu sağlayamayan öğrencilerin bir seçmeli ders daha almaları gerekmektedir.