Türkçe Lisansüstü Programı

 

Tüm derslerin AKTS formları

 

DERS Kredi AKTS Kredisi
EM 502 AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi  (3+0) 3 7,5
EM 503 Güç Elektroniğinde Özel Konular  (3+0) 3 7,5
EM 504 Elektromanyetik Dalga Teorisinde Analitik Yöntemler (3+0) 3 7,5
EM 505 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı  (3+0) 3 7,5
EM 506 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri  (3+0) 3 7,5
EM 507 Mühendislikte Bilgisayarla Analiz Yöntemleri  (3+0) 3 7,5
EM 508 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri  (3+0) 3 7,5
EM 510 Elektromanyetik Teoride Nümerik Yöntemler  (3+0) 3 7,5
EM 513 Elektronik Güç Kaynaklarının Teori ve Tasarımı  (3+0) 3 7,5
EM 515 Optik Haberleşme  (3+0) 3 7,5
EM 517 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler  (3+0) 3 7,5
EM 519 Elektromanyetik Teoride Yüksek Frekans Yöntemleri (3+0) 3 7,5
EM 520 Optik Dalga Yayılımı  (3+0) 3 7,5
EM 525 Sayısal Kontrol Sistem Tasarımı  (3+0) 3 7,5
EM 526 Anten Mühendisliği  (3+0) 3 7,5
EM 527 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Radyo Yayılım Prensipleri  (3+0) 3 7,5
EM 528 Mikrodalga Mühendisliği I  (3+0) 3 7,5
EM 529 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler  (3+0) 3 7,5
EM 530 Sayısal Görüntü İşleme  (3+0) 3 7,5
EM 532 Yarı İletken Güç Dönüştürücüler  (3+0) 3 7,5
EM 533 Optimizasyon  (3+0) 3 7,5
EM 534 Mikrodalga Mühendisliği II  (3+0) 3 7,5
EM 535 Kriptografiye Giriş  (3+0) 3 7,5
EM 542 İleri Güç Elektroniği  (3+0) 3 7,5
EM 544 Elektrik Makinalarının Denetimi  (3+0) 3 7,5
EM 546 Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi  (3+0) 3 7,5
EM 548 Radar Sistemleri I  (3+0) 3 7,5
EM 549 Dalgacık Dönüşümü  (3+0) 3 7,5
EM 572 Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu  (3+0) 3 7,5
EM 576 Güç Sistemlerinde İşletim ve Kontrol  (3+0) 3 7,5
EM 577 Güç Sistemlerinin Planlaması  (3+0) 3 7,5
EM 578 Yüksek Gerilim Tekniğinde Gaz Deşarjları  (3+0) 3 7,5
EM 579 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme  (3+0) 3 7,5
EM 580 Haberleşme Teorisi (3+0) 3 7,5
EM 581 Sayısal Haberleşme  (3+0) 3 7,5
EM 584 Kablosuz Haberleşme (3+0) 3 7,5
EM 585 Yapay Sinir Ağlari İle Örüntü Tanima (3+0) 3 7,5
EM 586 Yüksek Verimli Güneş Pili Modelleri (3+0) 3 7,5
EM 583 Spektral Kestirim  (3+0) 3 7,5
EM 587 Enformasyon Teorisi ve Kodlama  (3+0) 3 7,5
EM 588 Makina Öğrenmesi ve Genetik Algoritmalar  (3+0) 3 7,5
EM 589 Mühendislikte Doğrusal Sistem Teorisi (3+0) 3 7,5
EM 593 Elektromanyetik Uyumluluk (3+0) 3 7,5
EM 594 Fonksiyonel Analiz ve Operatör Teorisi Uyg. (3+0) 3 7,5
     
5001006 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 10
5980006 SEMİNER 0 7,5
6001006 DOKTORA TEZİ 0 10
7001006 DÖNEM PROJESİ 0 17,5
8000006 DOKTORA YETERLİLİK SINAVI 0 17,5
80*06DD YL UZMANLIK ALANI DERSİ  0 10
8500006 TEZ İZLEME 0 7,5
90*06DD DK. UZMANLIK ALANI DERSİ 0 10