Lisans Programı

 

 

1. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
FİZ
103
(4+0)4
6
ING
101
(3+0)3
3
KİM
103
(4+0)4
5
KİM
151
(0+2)1
1
MAT
101E
(4+0)4
6
MM
103
(2+1)3
5
TAR
101
(2+0)2
2

 

2. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
102
(1+0)0
1
EM
110E
(3+0)3
3
FİZ
104E
(4+0)4
6
FİZ
156
(0+2)1
2
ING
102
(3+0)3
3
MAT
102
(4+0)4
6
MAT
116
(3+0)3
3
TAR
102
(2+0)2
2

 


 

3. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
205
(2+2)3
4
EM
221E
(4+2)5
5
EM
223E
(3+0)3
5
EM
229E
(3+0)3
4
MAT
213
(2+2)3
4
TÜR
101
(2+0)2
2
SS
201
(3+0)3
3
ING
203
(3+0)3
3

 

4. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
204
(3+2)4
4
EM
212E
(4+2)5
5
EM
214
(3+0)3
3
EM
222E
(4+2)5
5
EM
226E
(3+0)3
4
MAT
216
(3+0)3
4
TÜR
102
(2+0)2
2
ING
204
(3+0)3
3

 


 

ELEKTRİK DALI

 

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME DALI

 

5. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
301E
(3+0)3
4
EM
317E
(4+2)5
7
EM
321E
(3+2)4
7
EM
345E
(3+2)4
6
MTS
301
(3+0)3
4
EM
200
Staj-I
0
2
         

 

 
5. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS 
EM
301E
(3+0)3
4
EM
305E
(3+2)4
5
EM
309E
(3+0)3
3
EM
315E
(4+2)5
6
EM
345E
(3+2)4
6
MTS
301
(3+0)3
4
EM
200
Staj-I
0
2

 

6. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
308
(3+0)3
5
EM
314E
(3+2)4
7
EM
322E
(3+2)4
7
EM
330E
(3+2)4
6
EM
362E
(3+0)3
5

 

 
6. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
302E
(3+0)3
5
EM
308
(3+0)3
5
EM
314E
(3+2)4
7
EM
316E
(3+2)4
6
EM
334E
(3+2)4
7

 


 

gazieem

 

7. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
431E
(3+2)4
6
EM
461E
(3+0)3
5
EM
475
(3+2)4
5
EM
495
(2+4)4
7
EMTS1
***
(3+0)3
5
EM
300
Staj-II
0
2

 

 
7. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
427
(3+2)4
8
EM
437E
(3+2)4
8
EM
495
(2+4)4
7
EMTS1
***
(3+0)3
5
EM
300
Staj-II
0
2
         

 

     
8. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
480E
(3+2)4
7
EM
492
(1+2)2
5
EM
496
(0+2)1
4
EMTS2
***
(3+0)3
5
EMTS3
***
(3+0)3
5
SS
402
(3+0)3
4

 

 
8. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
  AKTS
EM
418
(3+2)4
6
EM
428
(3+2)4
6
EM
492
(1+2)2
5
EM
496
(0+2)1
4
EMTS2
***
(3+0)3
5
SS
402
(3+0)3
4

 

 


 

* Sosyal Seçmeli Dersler (SS):

1. Tüm öğrenciler, toplam en az 6 kredilik sosyal seçmeli (SS) ders almak zorundadırlar.

2. Sosyal Seçmeli dersler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerinde açılan 3 veya daha fazla kredilik dersler arasından, danışmanın onayıyla seçilebilir.

 

** Mühendislik Teknik Seçmeli Dersler (MTS):

Öğrenciler, 3 kredilik Mühendislik Teknik Seçmeli (MTS) dersi almak zorundadırlar.

 

*** Teknik Seçmeli Dersler (EMTS):

Elektrik Dalında Açılan Teknik Seçmeli Dersler

KOD Dersin Adı T+U Kredi AKTS Kr. Ön koşul
EM 403 Aydınlatma Tekniği 3+2 4 5  
EM 404 Yol Aydınlatma Tekniği 3+0 3 5  
EM 410 Enerji Hatları Mühendisliği 3+0 3 5  
EM 421E Elektrik Makineleri Tasarımı 3+0 3 5  
EM 423E Elektrik Makineleri Dinamiği 3+0 3 5  
EM 425E Kontrol Sistemleri II 3+2 4 5 EM 314E
EM 434E Sürücü Sistemleri 3+2 4 5 EM 322E veya EM 305E
EM 462E Güç Sist. İzolasyon Koordinasyonuna Giriş 3+0 3 5  
EM 476 Enerji Dağıtımı II 3+0 3 5 EM 475
EM 479E Güç Sistemlerinde Koruma 3+0 3 5  
EM 482E Yüksek Gerilim Kesicileri 3+0 3 5  

 

Elektronik Haberleşme Dalında Açılan Teknik Seçmeli Dersler

KOD Dersin Adı T+U Kredi AKTS Kr. Ön koşul
EM 401 Elektronikte Ölçme ve Enstrümantasyon 3+0 3 5  
EM 405E Geniş Ölçekli Tüm devre Tasarımı 3+0 3 5  
EM 415E Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 3+2 4 5  
EM 416E Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 3+0 3 5  
EM 425E Kontrol Sistemleri II 3+2 4 5 EM 314E
EM 430 Mikrodalga Devre Elemanları 3+0 3    
EM 433E Haberleşme Elektroniği 3+0 3 5  
EM 438E Sayısal Haberleşme 3+0 3 5  
EM 439E Elektromanyetik Modelleme 3+0 3    
EM 440E Optik 3+0 3    
EM 442E Yapay Zekaya Giriş 3+0 3 5  
EM 447E Yarı İletken Devre Teknolojisi 3+0 3 5  

 

Elektrik Dalı Öğrencilerinin Elektronik-Haberleşme Dalından Alabilecekleri Teknik Seçmeli Dersler

EM 334E Haberleşme Sistemleri I
EM 401 Elektronikte Ölçme ve Enstrümantasyon
EM 415E Biyomedikal Mühendisliğine Giriş
EM 416E Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
EM 433E Haberleşme Elektroniği
EM 438E Sayısal Haberleşme
EM 439E Elektromanyetik Modelleme
EM 442E Yapay Zekaya Giriş
EM 447 Yarı İletken Devre Teknolojisi

 

 

Elektronik-Haberleşme Dalı Öğrencilerinin Elektrik Dalından Alabilecekleri Teknik Seçmeli Dersler (En çok iki ders)

EM 362E Güç Sistem Analizi I
EM 403 Aydınlatma Tekniği
EM 434E Sürücü Sistemleri
EM 461E Güç Sistem Analiz II
EM 475 Enerji Dağıtımı I
EM 476 Enerji Dağıtımı II

 

 

Notlar:

  • Teknik Seçmeli derslerin programda belirtildiği dönemler önerilen dönemlerdir. Ancak, öğrenciler teknik seçmeli ders yükümlülüklerini istedikleri yarıyılda (7. veya 8. yarıyıl) yerine getirmekte serbesttirler.
  • Bir dalın açtığı Teknik Seçmeli derslere diğer daldan kaç öğrencinin kayıt yaptırabileceği Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
  • EM 495 Lisans Araştırma Projesi, EM 496 Bitirme Ödevi ve EM 492 Elektrik-Elektronik Müh. Tasarımı dersleri her yarıyılda açılır.