Elektromanyetik Alanlar ve Haberleşme - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektromanyetik Alanlar ve Haberleşme

Elektromanyetik Alanlar ve Haberleşme

 

2013 yılından tamamlanan Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

 • Mehmet ZEYBEK, “Zamanla-Değişen Ve Frekans-Seçicili Sönümlü Dd-Kbçe Kanallarında Doğrusal En Az Bit-Hata-Oranlı Çok Kullanıcılı Sezici”, (Doktora), Nisan 2013, Danışman: Özgür ERTUĞ
 • Mehmet ÖCALAN, “Doppler Radarları İçin Dalgalanma Kayıplarının Algılanan Radar Gücüne Etkisi”, (Yüksek Lisans), Haziran 2013, Danışman: Nursel AKÇAM
 • Mustafa Anıl REŞAT, “Sıfır Alt-Tasıyıcılı Çoklu Tasıyıcı Frekansı Ötelenmesi Senkronizasyonu Kullanan Sc-Fdma Yukarı-Hat Haberlesme Sistemlerinin Performans Analizi”, (Yüksek Lisans), Haziran 2013, Danışman: Özgür ERTUĞ
 • Sezin GÜNDOĞAN “Senkron Doğrudan Dizili Kbçe Sistemleri İçin Çok-Yollu Sönümlemeli Kanallarda Tek Kod Çevrimsel Kaydırma (Tkçk) Çok Kullanıcılı Sezicinin Turbo Kodlama Ve Çoklu Anten Alım Çesitliliği İle Performans Artırımı”, (Yüksek Lisans), Mart 2013, Danışman: Özgür ERTUĞ.
 • Türkan KURT, “Uydu Haberleşme Sistemlerinde, Modülasyon Tekniklerinin Link Denklemlerine Etkisi”, (Yüksek Lisans), Mayıs 2013, Danışman: Nursel AKÇAM

 

2013 yılından yürütülen Araştırma Projeleri

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Süresi

BAP / 06/2010-50

Özgür ERTUĞ

Kablosuz Ağlarda Enterferans-Azaltımı için Kompakt Dizinlerle Işın-Oluşturma

12 ay

BAP / 06\2011-27

Özgür ERTUĞ

Development of a Software-Defined Radio Testbed for Rapid-Prototyping in Wireless Communication Systems

24 ay

 

Son 3 yıldaki Science Citation Index-E Yayınlar

 • E. Aksoy, E. Afacan, "Calculation of Sideband Power Radiation in Time-Modulated Arrays with Asymmetrically Positioned Pulses", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 11, pp. 133-136, 2012.
 • KUZU S., AKÇAM N., (2012). “Numerical Solution of Scattering Problem From a Dielectric Object Via Finite Difference Frequency Domain Method. ” Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 29(1): 487-494, 29(487-494).
 • DİLLİ, O., AKÇAM N. and KOYUNCU, M., (2012). “Determining the Limit Values in End-to-End Secure Communication within Satellite Network with FNBDT/SCIP” . Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 29(1): 627-642, 29(1).
 • Nursel Akcam, Murat Oğul (2012). Measurement of OSPF line transitions and data losses . Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research 2012 Volume (issues) 29(2): 979-988 , 29(979-988).
 • Cengiz PAŞAOĞLU, Nursel AKÇAM, (2011). Finding an Aircraft’s Position with Aircraft Transponder Signals Using Multilateration . International Journal of Informatics Technologies , 2(35-42).
 • Mehmet Zeybek and Özgür Ertuğ., “Maximum-Likelihood Bound Approaching Minimum Bit Error-Rate Linear Multiuser Detector for Time-Varying Frequency-Selective DS-CDMA Systems.”, Accepted to be published at AEÜ International Journal of Electronics and Communications, DOI: 10.1016/j.aeue.2013.07.007.
 • Özgür Ertuğ. “Spectral and Power Efficiency Trade-Offs for Multiple-Antenna Reception Techniques under Co-Channel Interference.” European Transactions on Telecommunications, vol. 22, issue:7, pp. 415-427, November 2011.
 • Asuman Yavanoğlu and Özgür Ertuğ. “Spectral and Power Efficiency of IEEE802.11n MIMO-OFDM WLAN Systems Using Space-Multimode-Polarization Diversity Compact Stacked Circular Microstrip Antenna Arrays.” European Transactions on Telecommunications, Vol.: 22, Issue: 5, pp. 231-239, August 2011.
 • E. Aksoy, E. Afacan (2014). An inequality for accelerating the calculation of relative maximum sideband level in time–modulated linear and planar arrays . IEEE Transactions on Antennas and Propagation, doi: 10.1109/TAP.2014.2311470
 • E. Aksoy, E. Afacan (2014). A comparative study on sideband optimization in time–modulated arrays. International Journal of Antennas and Propagation (IJAP), 2014, Article ID 290737.