Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği

 

2013 yılından tamamlanan Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

  • Murat YOLCULAR, “Hava Araçları Trim Servo Eyleyici Test Düzeneğinin Tasarım Ve Uygulaması”, (Yüksek Lisans), Ocak 2013, Danışman: İres İSKENDER.
  • Ahmet İlkkan AÇIKGÖZ, “Adaptif Pı Hız Kontrollü Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sinüzoidal Darbe Genişlik Modülasyonlu Ve Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonlu Vektör Kontrol Yöntemleri İle Simülasyonu Ve Yöntemlerin Karşılaştırılması”, (Yüksek Lisans), Haziran 2013, Danışman: M. Timur AYDEMİR
  • Atilla SARITAŞ, “Akıllı Şebekeler Ve Fazör Ölçüm Birimlerinin Şebekeye Optimal Yerleşimi”, (Yüksek Lisans), Temmuz 2013, Danışman: İres İSKENDER.
  • Hacer KARAGÖL, “Da-Da Dönüştürücülerde Elektromanyetik Uyumluluk Sorunları Ve Çözüm Önerileri”, (Yüksek Lisans), Haziran 2013, Danışman: M. Timur AYDEMİR
  • Mehmet SARIKAHYA “Scada İle Enerji İzleme Ve Otomasyon”, (Yüksek Lisans), Ocak 2013, Danışman: İres İSKENDER.
  • Maryam KAZEMIGHOTLOU “Sonlu Elemanlar Yöntemi Yardımıyla Transformatörün Elektromanyetik Alanlarının Analizi”, (Yüksek Lisans), Ocak 2013, Danışman: İres İSKENDER.

 

2013 yılından yürütülen Araştırma Projeleri

Proje No

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Süresi

TÜBİTAK/111E176

M. Timur AYDEMİR

Güneş Enerjisi Sistemleri Için Kuplajlı Endüktörler Kullanan Yüksek Kazançlı Z-Girişli Da-Da Ve Da-Aa Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

18 ay

BAP / 06/2010-35

İres İSKENDER

Yumuşak Anahtarlamalı Yükselten DA-DA Doğrultucu Tasarımı ve Uygulaması

18 ay

BAP / 06/2012-16

M. Timur AYDEMİR

Güneş-Hidrojen Hibrit Enerji Sistemi İçin Denetleyici ve DA-DA Dönüştürücü Tasarımları

18 ay