Duyurular

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DOKTORA YETERLİK SINAVI KURALLARI


2018-19 Bahar döneminden itibaren Doktora Yeterlik Sınavı aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecektir:

  • Sınav yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır.
  • Yazılı sınav, Genel Sınav ve Uzmanlık Alanı Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur.
  • Genel Sınav, “Devre Teorisi”, “Elektromanyetik Alanlar”, “Elektronik Devreler” ve “Sinyaller ve Sistemler” derslerinden yapılır. “Devre Teorisi” ve “Elektronik Devreler” derslerinden ikişer soru sorulur ancak öğrencilerden bir soruyu seçerek cevaplandırması istenir. Diğer derslerden birer soru sorulur. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
  • Uzmanlık Alanı sınavında, öğrencinin sınav jürisi tarafından hazırlanan dört soru sorulur. Seçmeli soru sormak jürinin inisiyatifindedir. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir.
  • Genel Sınav ile Uzmanlık Alanı Sınavı arasında en az bir gün boşluk bırakılır.
  • Yazılı sınav başarı notları belli olduktan sonra öğrenciler, danışmanlarının belirleyeceği tarihlerde sözlü sınava girerler. Yazılı sınav notu ne olursa olsun, tüm öğrenciler sözlü sınava girmek zorundadır.
  • Sözlü sınav, öğrencinin alt yapısını ölçmek amacıyla yapılır. Öğrencinin altyapısının yeterli olduğunun görülmesi durumunda öğrencinin sınavın sözlü bölümünden başarılı olduğu kabul edilir.
  • Yazılı sınavlardan başarılı olma koşulu, her bir sınav için 70 puandır. Ancak, sınav notları 50-70 arasında olup, bunlardan en azından bir tanesinden 60 ve yukarı puan alan bir öğrenci, sözlü sınavda üstün başarı göstermesi durumunda, sınavın yazılı bölümlerinden başarılı sayılır.
  • Sözlü sınavda çok başarılı olan ancak yazılı sınav notu 50’nin altında olan öğrenciler, yazılı sınavın ilgili bölümünden başarısız sayılır. Bu öğrenciler bir sonraki dönem sözlü sınavından muaf tutulur.
  • Sınav sonuçlarına göre öğrenci yeterlik sınavının tümünden veya herhangi bir aşamasından başarılı veya başarısız sayılabilir. Başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönem yalnızca başarısız olunan sınava yeniden girer.