Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 2 (iki), Doktora Programında ise 2 (iki) ders
alınması zorunludur.
 

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler
Dersin Kodu    Dersin Adı
5421306           İleri Güç Elektroniği
5131306           Elektronik Güç Kaynaklarının Teori ve Tasarımı
5281306           Mikrodalga Mühendisliği
6500070           Elektromanyetik Modelleme
5351306           Kriptografiye Giriş
5721306           Güç Sistemlerinde İzolasyon Kord.
5761306           Güç Sistemlerinde İşletim ve Kontrol
5811306           Sayısal Haberleşme
5081306           Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
5911306           FPGA Programlama
5311306           C++ ile Nesneye Yönelik Programlama
5291306           Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler
5461306           Proses Kontrol Enstrümantasyon Teknolojisi
5831306           Spektral Kestirim
6500078           Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uyg.
5011306           Güç Sistemleri Uygulamalarında Sinyal İşleme
5021306           AC Sürücülerin Dinamik Davranış ve Denetimi
5481306           Radar Sistemleri
5191306           Elektromanyetik Teoride Yüksek Frekans Yönt.
5771306           Güç Sistem Planlaması
5841306           Kablosuz Haberleşme
5981306           Faz Dizili Anten Tasarımı
805508             İleri Görüntü İşleme Teknikleri
5321306           Yarı İletken Güç Dönüştürücüler
5781306           Yüksek Gerilim Tek. Gaz Deşarjları