Duyurular

                                   ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

                           Alan ve Derece Tespit Değerlendirme Sınavına Girecek Aday Listesi

Adı Soyadı

Uyruğu

Üniversitesi

Bölümü

Sınav Günü ve Yeri

Abdulazım HAJ AHMED

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

21 Ekim 2020 11:30 – 17:30

Mühendislik Fakültesi 205 no’lu sınıf

Abdulhadı ARMANAZI

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Abdulkarım ALI

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Abou ALHASOU

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Adnan HUSSEIN

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Ahmed ELKASSUM

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Azmi ELZOĞBE

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Enad EL DERVİŞ

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Eymen YAZICI

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Hunada AL SOUFI

Suriye

Damascus University

Elektrik Enerjisi Müh.

Mıassar ALHASAN

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

22 Ekim 2020 11:30 – 17:30

Mühendislik Fakültesi 205 no’lu sınıf

Mamoun Abdulkader ALSHAHER

Suriye

Damascus University

Elektrik-Elektronik Müh.

Mohamed HAJ OSMAN

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Mohammed Motı KHAZNAWI

Suriye

Damascus University

Elektrik-Elektronik Müh.

Muaz BARUDİ

Suriye

Damascus University

Elektrik-Elektronik Müh.

Muhannad UBEYD

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Radwan KALALA

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

Şadı ALVAVI

Suriye

Damascus University

Elektrik-Elektronik Müh.

Waad Abdulrahman HAMMO

Irak

University Of Technology, Baghdad

Elektrik-Elektronik Müh.

Zakıe HAJ ABBAS

Suriye

Aleppo University

Elektrik-Elektronik Müh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

• Bu liste, adayların diplomalarındaki adı ve soyadları kullanılarak oluşturulmuştur.

• Adaylar sınava gelirken Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportun aslını, onaylı diploma örneği ve onaylı diploma çevirisini yanlarında getirmek zorundadır.

• Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel fotoğraflı ve T.C. Kimlik / Y.U. Numaralı olması zorunludur. Zorunlu şeklî özellikleri taşımayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

• Türkiye'de herhangi bir eğitim kurumunda çalışan adayların çalıştıkları kurumdan aldıkları belgeleri ya da uzmanlıklarını gösteren belgeleri de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 • Adayın sunduğu belgelerdeki kimlik bilgilerinde (adı ve soyadı, doğum tarihi, vb.) herhangi bir farklılık varsa, farklılığın nedeni aday tarafından izah edilmelidir. Beyan edilen bilgilerin sorumluluğu adaylara ait olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

• Değerlendirmeye girilecek yerlerde araç, gereç ve eşya emanete alınmayacağından adaylar; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb. araçlar,

 • Cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmî görevli olanlar dâhil) araç ve gereçleri yanlarında bulunduramayacaklardır.

• Değerlendirme dili Türkçedir. Adayların Türkçe bilmediği durumda adayın getirdiği tercümanla katılması mümkün olup üniversitemiz tarafından görevlendirilen ve ilgili dili bilen bir öğretim elemanı gözlemci olarak komisyona dâhil edilir.

• Değerlendirmeye girecek adayların yüzü, kimlik tespiti sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile değerlendirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların belirtilen süreden en az yarım saat önce değerlendirme yerinde hazır bulunmaları gerekir.

• Adayların Üniversitemiz ile yapacakları bütün yazışmalarda T.C. Kimlik/ Y.U. numarası, adı, soyadı, adresi ve imzası bulunmak zorundadır. Faks ya da elektronik posta ile gönderilen dilekçeler işleme alınmaz.

• Adaylar, Alan ve Derece Tespit Değerlendirmesi kapsamında, Üniversitemizin belirlediği değerlendirme ölçütlerine uymak zorundadır. Kurallara uymayan adayların davranışları tutanak altına alınır. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların gerekirse değerlendirmeye devam etmelerine izin verilmez.