Bölüm Başkanının Adaylara Mesajı

Üniversite Tercihi Aşamasındaki Sevgili Öğrenciler,

Eğitim-öğrenim yaşamınızın bu kritik sürecinde vereceğiniz karara yardımcı olabilmek umuduyla size bu kısa açıklamayı yapmak isterim.

Ağ sayfasından ayrıntılarını göreceğiniz üzere, bölümümüzde iki lisans programı yürütülmektedir: %100 İngilizce ve %30 İngilizce. Kurallar gereği %30 İngilizce programlarında derslerin en az %30’unun İngilizce olması gerekmektedir. Bizim programımızda derslerin tamamına yakını İngilizce dilinde olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Dolayısıyla programlarımızın her ikisinin de pratikte özdeş olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok dersimiz bu yüzden ortak olarak açılabilmekte, her iki programdaki öğrencilerimiz bu dersleri birlikte alabilmektedir. Derslerin işlenişinde, sınavlarda, sınavların değerlendirilmesinde hiçbir fark bulunmamaktadır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans programı 2004 yılından bu yana MÜDEK (www.mudek.org.tr) tarafından akredite edilmiş bir programdır. Türkiye’de ulusal akreditasyon alan ilk Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olmanın gururunu taşımaktayız.

Türkiye’nin kalbinde yer alan bölümümüz çok kalabalık olmasa da akademik kalitesi yüksek olan bir öğretim kadrosuyla, merkezine öğrencileri koyan bir eğitim anlayışıyla uzun yıllardır ülkemize çok sayıda mühendis, araştırmacı ve öğretim üyesi yetiştirmiştir. Sanayi ilişkileri çok canlı olan öğretim üyelerimiz, bu deneyimlerinden süzülen bilgilerini sınıflarda öğrencilere yansıtmaktadır. Müfredatımız, mezunlarımızdan ve sanayi kuruluşlarındaki paydaşlarımızdan gelen eleştiri, görüş ve öneriler doğrultusunda sürekli düzenlenmektedir. Bu süreçte son olarak, yıllardır yürütülmekte olan “Elektrik” ve “Elektronik-Haberleşme” dal seçimi uygulamasına son verilmiş, bunun yerine öğrencilerin bir alanda uzmanlaşırken istediği diğer alanlardan da seçmeli dersler almasına olanak sağlayan “ders paketi seçimi” uygulamasına geçilmiştir. Klasik bitirme ödevi uygulamasına son verilmiş, öğrencilerin gruplar halinde çalışarak proje yönetim tekniğine uygun olarak hazırlayıp yürütecekleri, tasarım süreçlerini kullanacakları, tasarım ölçütlerine uygun olarak sistem tasarlayıp test edecekleri ve raporlayacakları, sonuçlarını sunacakları yeni bir Tasarım dersi uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca, öğrencilerimizin mühendislik dışındaki dünyayla iletişim kurmalarına olanak sağlayacak alan dışı dersler alınabilmesine olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır.

Programlarımızdan mezun olan öğrenciler öncelikle Ankara’da yer alan ASELSAN, TUSAŞ gibi büyük savunma sanayi kuruluşlarında, TEİAŞ, TRT gibi büyük kamu kurumlarında, Bakanlıklarda ve orta-büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır. Öğrencilerimizin pek çoğu 4. Sınıfta ASELSAN’da, TUSAŞ’da, ENERJİSA’da aday mühendis olarak çalışmakta, mezuniyetlerinin ardından bu kuruluşlarda çalışmaya devam edebilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin önde gelen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden biri olan bölümümüzün akademik kadrosuna 2019-20 döneminde yedi yeni öğretim üyesi katılmıştır. Kadromuza yeni katılan öğretim üyelerimiz hem eğitim hem de araştırma alanında kendilerini kanıtlamış kişiler olup, bu atılımın kısa süre içerisinde etkisini göstereceğine inanıyoruz.

Lisans programımız, mezunlarına, küreselleşen dünyada hızla değişen çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmelerine yardım edecek ve üzerine başarılı bir kariyer kurabilecekleri sağlam bir altyapı kazandıracak biçimde yapılandırılmıştır. Programımızın amacı, hem bireysel çalışmaya hem de grup çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek onları aşağıda sıralanan aktivitelerde bulunmaya hazırlamaktır:

  • Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ulusal veya uluslararası sanayi kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında ve akademide, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistem yazılımı gibi alanlarda araştırma, geliştirme, üretim, eğitim-öğretim, kalite kontrol, projelendirme, teknik pazarlama birimlerinde çalışmak ve zamanla birimlerinde lider veya yönetici konumuna gelmek.
  • Lisansüstü çalışmalar yaparak ve kendi çalışmaları ile veya kısa kurslar, atölye çalışmaları, uzaktan eğitim kursları gibi yaşam boyu öğrenme etkinliklerinde bulunarak değişen koşullara kendilerini uyarlamak ve geliştirmek.
  • Kendi işletmelerini kurmak veya bir ortaklığın içinde yer almak.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, samimi bir ortamda, yukarıda sıralanan eğitim amaçlarına erişmemizi sağlayacak etkinliklere odaklanmış bulunuyoruz. Ancak bunun için bizim gayretlerimiz yeterli olmayıp öğrencilerimizin de aynı çabayı göstermesi beklenmektedir.

Sizleri, bize hayatta en hakiki yol göstericinin bilim olduğunu söyleyen Atatürk’ün imzasını ambleminde gurur ve onurla taşıyan Gazi Üniversitesi’nde bizimle birlikte çalışmaya, birlikte öğrenmeye, ülkemize ve insanlığa birlikte hizmet etmeye davet ediyoruz.

Hepinize başarılar diliyorum.

 

Prof. Dr. M. Timur AYDEMİR

 

 

Not:

İnternet ortamında karşınıza çıkan kaynakların bazılarında verilen bilgiler güvenilir olmayabilir. Önceki yıllardaki kayıt bilgilerine ve diğer pek çok veriye https://yokatlas.yok.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.