%100 İngilizce Programı
                         
1. SINIF        
1. Yarıyıl   Kr AKTS 2. Yarıyıl   Kr AKTS        
EEM 101E Elekt-Elektro. Müh. Giriş 1+0 1 2 EEM 104E Mantıksal Devre Tasarımı 3+2 4 7        
EEM 103E Bilgisayar Programlama 3+2 4 6 FIZ 104E Fizik II  4+0 4 6        
EEM 105E Malzeme Bilgisi 3+0 3 5 FIZ 156E Fizik Lab 0+2 1 2        
FIZ 103E Fizik I  4+0 4 6 MAT 102E Matematik II 4+0 4 6        
MAT 101E Matematik 1 4+0 4 6 MAT 116E Lineer Cebir 3+0 3 3        
ING 103 İngilizce 3+0 3 3 ING 104 İngilizce 3+0 3 3        
TAR 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I 2+0 2 2 TAR 102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I 2+0 2 2        
      21 30       21 29        
                           
2. SINIF        
3. Yarıyıl   Kr AKTS 4. Yarıyıl   Kr AKTS        
EEM 201E Mühendislik Matematiği 3+0 3 6 EEM 212E Analog Elektronik I 4+0 4 6        
EEM 209E Olasılık ve İstatistik 3+0 3 5 EEM 214E Analog Elektronik Lab. 0+2 1 2        
EEM 221E Devre Analizi I 4+0 4 7 EEM 222E Devre Analizi II 4+0 4 6        
EEM 223E Devre Analizi Lab I 0+2 1 3 EEM 224E Devre Analizi Lab II 0+2 1 2        
ING 203 Akademik İngilizce I 3+0 3 3 EEM 252E Elektromanyetik Alan Teorisi 4+0 4 5        
MAT 213E Diferansiyel Denklemler 2+2 3 4 ING 204 Akademik İngilizce II 3+0 3 3        
TÜR 101 Türk Dili I 2+0 2 2 MAT 216E Kompleks Analiz 3+0 3 4        
          TÜR 102 Türk Dili II 2+0 2 2        
      19 30       22 30        
                           
3. SINIF        
5. Yarıyıl   Kr AKTS 6. Yarıyıl   Kr AKTS        
EEM 301E Seminer 1+0 1 2 EEM 304E Mikroişlemciler 3+2 4 7        
EEM 311E Analog Elektronik II 3+2 4 7 EEM 326E Kontrol Sistemleri I 3+0 3 6        
EEM 321E Sinyaller ve Sistemler 3+0 3 6 EEM 336E Elektromekanik Enerji Dön. 4+0 4 6        
EEM 331E Enerji Sistemlerinin Temelleri 3+0 3 5 EEM 338E Elektromekanik Enerji Dön.Lab. 0+2 1 3        
  Müh. Teknik Seçmeli  3+0 3 5   Sınırlı Seçmeli 3+0 3 5        
  Sosyal Seçmeli 3+0 3 3   Sosyal Seçmeli 3+0 3 3        
EEM 200 Staj I   0 2                  
      17 30       18 30        
                           
4. SINIF        
7. Yarıyıl   Kr AKTS 8. Yarıyıl   Kr AKTS        
EEM 491E EE Mühendisliği Tasarımı I 3+2 4 7 EEM 492E EE Mühendisliği Tasarımı II 2+4 4 5        
  Teknik Seçmeli 3+2 4 7   Teknik Seçmeli 3+0 3 6        
  Teknik Seçmeli 3+0 3 6   Teknik Seçmeli 3+0 3 6        
  Teknik Seçmeli 3+0 3 6   Teknik Seçmeli 3+0 3 6        
ISG 401E İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0 2 2   Teknik Seçmeli 3+0 3 6        
EEM 300 Staj II   0 2 ISG 402E İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0 2 2        
      16 30       18 31        
                           
  PAKETLER                        
ELEKTRONİK (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)   Kr AKTS                  
EEM 411E Sayısal Elektronik 3+2 4 7                  
EEM 412E Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı 3+0 3 6                  
EEM 413E Yarı İletken Devre Teknolojisi 3+0 3 6                  
EEM 414E Optoelektronik 3+0 3 6                  
                           
KONTROL (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)                        
EEM 421E Sayısal Sinyal İşleme 3+0 3 6                  
EEM 423E Endüstriyel Kontrol 3+0 3 6                  
EEM 424E Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri 3+0 3 6                  
EEM 426E Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri 3+0 3 6                  
                           
GÜÇ ELEKTRONİĞİ (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)                        
EEM 423E Endüstriyel Kontrol 3+0 3 6                  
EEM 431E Güç Elektroniği I 3+2 4 7                  
EEM 432E Güç Elektroniği II 3+2 4 7                  
EEM 434E Elektrik Motorları ve Sürücüleri 3+0 3 6                  
                           
HABERLEŞME (4 zorunlu +3 seçmeli ders)                        
EEM 421E Sayısal Sinyal İşleme 3+0 3 6                  
EEM 441E Haberleşme Sistemleri I 3+2 4 7                  
EEM 442E Haberleşme Sistemleri II 3+2 4 7                  
EEM 444E Sayısal Haberleşme 3+0 3 6                  
                           
MİKRODALGA VE ANTENLER (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)                      
EEM 441E Haberleşme Sistemleri I 3+2 4 7                  
EEM 451E Mikrodalga Tekniği I 3+2 4 7                  
EEM 454E Antenler 3+2 4 7                  
EEM 456E Elektromanyetik Modelleme 3+0 3 6                  
                           
BİYOMEDİKAL (3 zorunlu + 4 seçmeli ders)                        
EEM 421E Sayısal Sinyal İşleme 3+0 3 6                  
EEM 461E Biyomedikal Müh. Giriş 3+2 4 7                  
EEM 462E Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 3+0 3 6                  
                           
GÜÇ SİSTEMLERİ VE YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)                
EEM 471E Güç Sistem Analizi I 3+0 3 6                  
EEM 472E Güç Sistem Analizi II 3+0 3 6                  
EEM 475E Enerji Dağıtımı I 3+0 3 6                  
EEM 478E Yüksek Gerilim Tekniği 3+2 4 7                  
                           
BİLGİSAYAR (4 zorunlu + 3 seçmeli ders)                        
EEM 421E Sayısal Sinyal İşleme 3+0 3 6                  
EEM 481E Bilgisayar Mimarisi 3+2 4 6                  
EEM 482E Veri Yapıları 3+0 3 6                  
EEM 484E Bilgisayar Ağlarına Giriş 3+2 4 7                  
                           
Sınırlı Seçmeli Dersler                        
EEM 332E Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Elektrik Güç Dönüşümü 3+0 3 5                  
EEM 352E Elektromanyetik Dalgalar 3+0 3 5                  
                           
SEÇMELİ DERSLER                        
EEM 401E Elektronik Ölçme ve Enstrümantasyon 3+0 3 6                  
EEM 415E Havacılık Elektronik Sistemleri Tasarımı 3+0 3 6                  
EEM 419E Haberleşme Elektroniği 3+0 3 6                  
EEM 446E Kriptografiye Giriş 3+0 3 6                  
EEM 448E Rasgele Süreçler 3+0 3 6                  
EEM 452E Mikrodalga Tekniği II 3+0 3 6                  
EEM 453E Radyo Dalgası Yayılımı 3+0 3 6                  
EEM 458E Radio Frekans Elektronik Devreler  3+0 3 6                  
EEM 463E Biyolojik Sinyal İşleme 3+0 3 6                  
EEM 464E Biyolojik Sinyaller ve  Algılama Yöntemleri 3+0 3 6                  
EEM 473E Aydınlatma Tekniği 3+2 4 7                  
EEM 476E Enerji Dağıtımı II 3+0 3 6                  
EEM 485E Yapay Zekaya Giriş 3+0 3 6                  
                           

%100 İngilizce Müfredat

%100 İngilizce Ders Planı Bilgilendirme